Deze website is een initiatief van bezorgde bewoners, tegen het plan voor een grootschalig zonnepark aan de Trekgatenweg. 
Middels deze website proberen wij te verwoorden waarom er geen draagkracht is van de omgeving voor dit zonnepark.
Gebruik bovenstaand menu om door de website te navigeren.

Namens werkgroep omwonenden van het geplande zonnepark `Trekgatenweg`