Zonnepanelen op parkeerplaatsen
Hoogeveen kent veel parkeerplaasten die zich prima lenen voor het plaatsen van overkappingen met zonnepanelen.
Het heeft als voordeel dat auto's beschut staan, duurzame energie wordt opgewekt en de kosten door energielevering worden terugverdient. 
 
Zo heeft de TT baan in Assen al een overdekte pakeerplaats

Klik hier voor de link

En zijn er gespecialiseerde bedrijven die dergelijke parkeerplaatsen realiseren

Klik hier voor de link


Zonnepanelen op bedrijfsdaken
Met ‘Zon op Bedrijfsdaken’ – in Sliedrecht een initiatief van de gemeente, de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en ECONNETIC – kunnen verschillende bedrijfsdaken worden gebundeld tot een grootschalig project. Hierdoor gaan de inkoopkosten omlaag, komt het project in aanmerking voor goedkopere projectfinanciering en worden de ondernemers ontzorgd. Deelnemers kunnen kiezen uit twee varianten: alleen hun dak beschikbaar stellen zonder zelf een investering te doen, of wél investeren en daarmee een interessant rendement behalen. In beide gevallen wekken de zonnepanelen duurzame zonnestroom voor eigen gebruik op. 
Klik hier voor meer informatie

Zonnepanelen op sociale huurwoningen
De gemeenteraad van de stad Groningen bekijkt momenteel of het mogelijk is zonnepanelen op sociale huurwoningen te leggen.
Dit zou een goed idee zijn, vooral als investeerders hierin mee kunnen doen.
 Klik hier voor de link

Zonnestroom op industriegrond
Op een industrieterrein in Emmen staat al het eerste zonnepark op industriegrond. Er zal in Hoogeveen heus wel genoeg ruimte zijn of in ieder geval dat te onderzoeken. 
 Klik hier voor de link

Vraagbundeling op daken
De zuivelcooperatie FrielandCampina heeft onder haar leden een actie opgestart om zonnepanelen op daken te leggen.

Hiermee zijn maar liefst 400.000 zonnepanelen op daken geinstalleerd. Het is dus wel degelijk mogelijk iets te organiseren
waardoor daken van stallen en loodsen eerst worden vol gelegd in de gemeente Hoogeveen. Zoals ook de gemeente bedoelt in haar
opgestelde zonneladder.

Klik hier voor de link
 Ook de LTO heeft een dergelijke actie gehouden wat heeft geresulteerd in de plaatsing van 40.000 zonnepanelen op daken. Klik hier voor de link

Zonnestroom op zee
Als je windmolens op zee combineert met zonnepanelen, kun je 100 procent van de hele energiebehoefte van Nederland duurzaam oplossen. Dat zegt Allard van Hoeken, CEO van Oceans of Energy
  Klik hier voor de link

Bespaar!
Energie besparen is ook een middel om de doelstelling te halen om energie neutraal te worden. Hier zijn talloze voorbeelden voor te noemen. Een goed voorbeeld is de verlichting het bedrijf E solarlight in Hoogeveen. Een hybride lamp die zelf opgewekte zonne energie gebruikt. 

Klik hier voor de link

Nog even afwachten op betere alternatieven

De gemeente Hoogeveen heeft als doelstelling energieneutraal te zijn in 2040.
Echter een zonnepark gaat maximaal 20-25 jaar mee. Hierna vervalt de bestemmingswijziging.
Het is aannemelijk dat tegen die tijd goede alternatieven zijn voor zonnepanelen. Dus waarom 
nu goede grond opofferen en de omwonenden 25 jaar tegen een zonnepark laten aankijken?

Onderstaand een film van Tesla, één van de bedrijven die zomaar voor een revolutie kan gaan zorgen 
in de opwekking van duurzame energie.

 

Tesla