De landbouwgrond is niet alleen nuttig maar ook bepalend voor de woon en leefomgeving van de omwonenden.  Door aanleg van een zonnepark krijgt de agrarische omgeving een industriële uitstraling en het vrije uitzicht over de percelen wordt aanzienlijk beperkt.

Grote zonneparken gaan hiernaast ten koste van de agrarische sector:

  • De plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond frustreert voor langere tijd de primaire productie van voedsel, voer of grondstoffen. Goede landbouwgrond wordt voor jaren uit de roulatie gehaald.

  • Deze gronden zijn niet beschikbaar voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven, terwijl dit voor de melkveehouderij die steeds meer grondgebonden moet zijn een belangrijk item is.

  • Ook zal er op deze manier minder gronden over blijven voor de mestafzet van zowel intensieve veehouderij als melkveehouders.

  • De run op landbouwgrond zal prijs verhogend werken wat de ontwikkeling van de agrarische sector tegen houdt. - De zonneweides hebben veel
    investeringskosten en zijn moeilijk verplaatsbaar. De levensduur is 25 jaar. De “tijdelijkheid”van zonneweides is hierdoor in twijfel te trekken.

  • Het plaatsen van grote hoeveelheden zonnepanelen leidt tot het degraderen van de bodem. Het  Louis Bolk Instituut heeft hier onderzoek naar gedaan.

Ook de land en tuinbouworganisatie LTO heeft uitgesproken tegen zonnepanelen op landbouwgrond te zijn.
Zelf heeft de LTO goede alternatieven gerealiseerd zoals zonnepanelen op boerendaken.

 

Het gebied waar het geplande zonnepark moet komen is  in tegenstelling wat de initiatiefnemers van het zonnepark zeggen zeer geschikt voor
landbouw. De gronden met zand en veen hebben een goed opbrengend vermogen.

Werken op deze gronden heeft echter kennis en kunde nodig. Dit is helaas niet gebeurd bij de gronden waar de zonnepanelen zijn gepland.
Bomen zijn destijds illegaal gekapt, sloten hard nodig voor de waterafvoer tegen vernatting zijn gedempt en grond is met grote bulldozers bewerkt tot een
diepte van 1,90 meter. Maar toch blijft de grond bruikbaar voor de landbouw, als grasland of als bouwland zeker wanneer de vernatting wordt aangepakt dmv. sloten en drainage.

 

filmpje bulldozersBulldozers bezig op het stuk land aan de trekgatenweg