Het initiatief van bezorgde omwonenden "Zonnepark Trekgatenweg NEE" heeft onder meer als doel het beschermen van het leefmilieu van de aanwonenden en het beschermen en in standhouden van het landelijk karakter en landbouwwaarde van het gebied aan de Trekgatenweg. 

Onze argumenten tegen het grootschalige zonnepark Trekgatenweg:

 • Inperking landbouwgrond(voedselvoorziening)
 • Verstoring weidevogelgebied
 • Zonnepark wordt een " industriegebied"
 • Waardedaling van woningen in de omgeving
 • Territorium van reeen ,vossen en dassen verkleint
 • Kwaliteit van leefomgeving, landelijk gebied wordt aangetast
 • Het beeld van de horizon en ruimte verdwijnt.

De omwonenden zijn absoluut NIET tegen duurzame energie, of tegen het opwekken van energie door zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie.

Maar natuur om zeep helpen om goed voor de natuur te zijn, dat spreekt elkaar tegen!

 

In het afwegingskader zonne-energie van de gemeente Hoogeveen staat de volgende zonneladder:

 

Wat kan Hoogeveen zelf al doen:

 • De daken met zonnepanelen bedekken, zeker van gemeentelijke instellingen of die er een link mee hebben.
 • Geef alle inwoners een subsidie die zonnepanelen op hun dak willen, of geef desnoods alle inwoners van Hoogeveen gratis 5 stuks. 
 • Er zijn verschillende braakliggende terreinen in de gemeente zelf.
 • De kanaaldijk waarlangs zonnepanelen zouden kunnen worden geplaatst.
 • En dan zijn er de parkeerterreinen nog die overdekt zouden kunnen worden met zonnepanelen.

 Op de pagina "Alternatieven" worden voorbeelden gegevens van dergelijke initiatieven.

Met deze initiatieven zou de gemeente zichzelf ook nog eens goed kunnen profileren.
De gemeente geeft aan dat zonnepanelen na 20 a 25 jaar waarschijnlijk niet meer lucratief zijn.
Daarom vinden wij  dat dus eerst de mogelijkheden in de gemeente zelf benut zouden moeten worden.

In het jaar 2040 wil Hoogeveen CO2 neutraal zijn, en  met het huidige tempo van de ontwikkeling  zullen er zeer veel nieuwe mogelijkheden ontstaan, waarbij geen of nauwelijks landbouwgrond nodig is. Dus waarom nu goede grond opofferen en de omwonenden 25 jaar tegen een zonnepark laten aankijken?