De ontwikkeling van mega zonneparken is een hype die wordt aangewakkerd door ruime subsidies van de overheid.
Voor grote projectontwikkelaars en investeerders worden grote zonneparken een interessant verdienmodel.
Hiermee groeit ook de weerstand van omwonenden, omdat deze gigantische parken een enorme impact hebben op de omgeving.

De gemeente Hoogeveen heeft om dit alles in goede banen te leiden het zonnekader opgesteld.
Al in een vroeg stadium zijn de omwonenden van zonnepark Trekgatenweg hierbij betrokken geweest.

Op 9 November 2017 is er een discussieavond gehouden in de Raad. Hierbij heeft dhr Tichelaar ingesproken en zijn bevindingen tijdens een rondgang 
langs bewoners van zonnepark Trekgatenweg gedeeld. Hierbij waren ook veel bewoners aanwezig op de publieke tribune.


Op 23 november 2017 is de discussie over het zonnekader voortgezet. Hierin hebben de bewoners een petitie met 48 handtekeningen tegen het zonnepark overhandigd aan de raad. Ook is er in het spreekrecht een betoog gehouden voor behoud van de weidevogels in het gebied gezamelijk met Landschapsbeheer Drenthe Drenthe. 
 

Bijeenkomsten zonnepark Trekgatenweg

Op 12 december 2017  is er een bijeenkomst geweest op initiatief van de ontwikkelaar van het park.

Hierna is op 19 december in een besloten vergadering van de omwonenden gezamenlijk besloten niet verder in gesprek te gaan met de initiatiefnemer 
omdat er unaniem geen draagvlak is voor een grootschalig zonnepark in het gebied.

Februari

  2018

De website is gelanceerd en er is begonnen aan een spandoeken actie. 

 

Op 19 april is er een inloopavond georganiseerd door de initiatiefnemer van het zonnepark.
De omwonenden hebben gezamenlijk een stil protest gehouden door in  T-shirts met de tekst "zonnepark Trekgatenweg NEE"
te aan te trekken. 

 

 

Op 26 april is er een uitzending geweest op regioradio Hoogeveen over het Zonnepark Trekgatenweg. 

Klik hier om het fragment te beluisteren

 

Op 27 augustus heeft de werkgroep zich laten informeren over de mogelijkheden voor het vormen van een energiecooperatie.